Четвер, 06.05.2021, 7:16:03
Маківський комунальний заклад освіти
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Погода с.Петівське
Погода с. Маківка
Міні-чат
200
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 34
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ЗВІТ
директора
Маківського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок»
перед педагогічним, учнівським та батьківським колективами та перед громадськістю за 2016/2017 навчальний рік


ВСТУП

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості.

Моя діяльність, як директора, здійснювалась у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про національну програму інформатизації», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою, на реалізацію регіональних та районних програм, оптимізацію мережі і розвиток закладу, створення умов для навчання і виховання учнів, праці педагогічних працівників, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків; виконання програми «Вчитель», районної та шкільної програм «Обдарована молодь». Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням робочого навчального плану 2016/2017 навчального року, річного плану роботи школи та  Програми розвитку школи до 2020 року. Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2016/2017 навчальному році:

 • створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІ ступенів.
 • вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів.
 • забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:

Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.

Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Робота у мікрорайоні школи.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

 

Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

Порівняно з 2015/2016 навчальним роком мережа класів школи у 2016/2017 навчальному році змінилась, кількість учнів у школі зменшилась. На кінець 2016/2017 року статистика руху учнів по школі показала, що вибуло за навчальний рік 1 учень, а не прибуло жодного.
Середня наповнюваність класів на кінець навчального року по школі – 7,4.

 

Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

Особисто мною контролюється працевлаштування випускників, у 2016/2017 навчальному році школу закінчили та одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту 12 випускників, з них:

звичайного зразка – 11 учнів.

 З відзнакою – 1 учень.

Велику увагу у школі приділялось виконанню «Інструкції з обліку дітей і підлітків»:

перевірено списки дітей мікрорайону віком від 6 до 18 років – відповідальний Лузан Ю.В.

ведеться облік відвідування учнями школи, проводяться індивідуальні профілактичні бесіди з учнями, які пропустили заняття без поважних причин більш ніж 10 днів та їх батьками. Дітей, які неохоплені навчанням немає.
Протягом 2016/2017 навчального року  було забезпечено індивідуальним навчанням  двох учнів.

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Колектив школи бачить свою місію у виконанні соціального замовлення у створенні умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України – патріота своєї держави, який усвідомлює свою належність до сучасної світової цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті.

 Маківський НВК  «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів початкової загальної освіти, базової  загальної середньої освіти.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІ ступеня – 8 класів, 59 учнів.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план закладу на 2016/2017 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України згідно листа МОН України від 20.05.13 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2016/2017 навчального року».

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп’ютерною грамотністю.
Іноземна мова  буде вивчатися з першого класу.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи, а саме:

1 – 4 класи – 8 годин,  5 – 9 класи – 10 годин.

Історії України – 1 год.. Година історії України використовуються на вивчення історії держави та рідного краю у 6  класі.

         Для розширення загального кругозору учнів та долучення їх до нових сфер знань, запроваджено факультативні курси:

креслення у 8 та 9 класах по 1 год., інформатика у 5 – 7 класах по 1 год., екологія рослин у 8, 9 класах  по  1 год, біблійна історія та християнська етика у 1-4 класах відповідно по  1 год.

         Частина годин варіативної складової спрямована на індивідуальну корекційну роботу з учнями. Дані години використовуються для роботи з недостатньо підготовленими учнями для вирівнювання знань, а також для занять з обдарованими учнями, що дає змогу повністю розкрити їх розумові та творчі здібності.

         Для індивідуальної роботи з учнями виділено у 5  класі  1 год. математики  та 1 год. української мови в 7,9 класах. Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови як державної, математики, іноземної мови, вивчення якої розпочинається з 1 класу, історії України, інформатики для засвоєння учнями новітніх інформаційних технологій.

Предмети варіативної та інваріантної частини навчального плану визначені в межах гранично допустимого навантаження з урахуванням освітніх інтересів та потреб учнів.

Всі навчальні програми, що використовуються в навчально-виховному процесі мають гриф Міністерства.

Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Протягом 2016/2017 навчального року систематично проводилась робота щодо формування основ здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, профілактики ВІЛ-СНІДу, попередження дитячого травматизму.

Протягом року проводився моніторинг стану фізичного здоров'я дітей:

Спецмедгрупа – 4

Звільнених від фізкультури – 4

Велику увагу в школі приділялось соціальній роботі з учнями

В 2016/2017 навчальному році поновлено соціальний паспорт школи. Дітям пільгових категорій приділялась особлива увага. В 2016/2017 навчальному році жодного з батьків не було притягнуто до відповідальності. З метою попередження таких випадків класними керівниками постійно проводиться моніторинг відвідування, бесіди з учнями та батьками.

Щодо відвідування учнями школи, то пропуски зустрічалися частіше серед учнів 1-9 класу, але з поважних причин. Учні молодших класів мали пропуски лише через хворобу.

У школі систематично проводились загальношкільні та класні батьківські збори, класні керівники відвідували учнів вдома, проводили індивідуальні бесіди з невстигаючими та учнями проблемного виховання.
У 2017 році при школі організовано роботу табору з денним перебуванням «Бригантина». Під час відпочинку дітей у таборі з денним перебуванням були проведені екскурсії.

Охоплення учнів школи гарячим харчуванням

Аналізуючи роботу школи щодо охоплення учнів гарячим харчуванням, слід зазначити, що школа керується нормативно-правовими актами України, що регулюють питання стосовно харчування дітей. Учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим обов’язковим гарячим харчуванням.

Харчування в школі здійснюється за рахунок батьків, спонсорської допомоги.

З метою забезпечення учнів здоровим, якісним харчуванням, проводилася С-вітамінізація 3-х страв для учнів школи.Санітарний стан їдальні, обідньої зали, посуду та кухонного інвентарю в задовільному стані.

Плануючи роботу школи на 2017/2018 навчальний рік слід посилити контроль за дотриманням норм харчування учнів початкової школи та учнів пільгового контингенту та додержанням циклічного меню. Більш активно залучати до контролю батьківську громадськість. Санаторно-курортним лікуванням не було охоплено працівників школи. Протягом звітного періоду травматизму серед учнів школи не було.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Мною приділялася увага до максимального залучення учнів школи до участі у позаурочній навчально-виховній роботі. В 2016/2017 навчальному році в школі велась гурткова робота. Доволі високий рівень навчально - виховного процесу підтвердився результатами шкільних, районних та обласних олімпіад. Учні школи отримали  дипломи та грамоти з різних предметів.

Методична робота в школі спрямована на удосконалення системи роботи з підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, активізації їх творчого потенціалу, формування здатності до швидкої адаптації в зв'язку з переходом на новий змісті 12 – річний термін навчання. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності,створенні творчої атмосфери, що сприяла оптимізації навчально – виховного процесу в школі. Рівень педагогічної майстерності протягом року зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи,сконцентрована навколо науково – методичної проблеми: «Розвиток творчості вчителів та учнів шляхом удосконалення форм та методів проведення уроку». На початку року була створена методична рада школи на чолі з ЗНВР Лузаном Ю.В.

Протягом навчального року відбулися засідання науково-методичної ради школи за темами: аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік; завдання та затвердження робочого навчального плану (варіативної частини) на новий навчальний рік; розвиток творчої ініціативи вчителів; удосконалення та пошук активних і цікавих форм ведення уроку; використання технічних засобів навчання; унаочнення в навчально-виховному процесі; здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів під час процесу навчання та виховання: стан самоосвіти педагогічних працівників як складової частини системи внутришкільної методичної роботи. Шкільний методичний кабінет є центром творчості та самоосвіти педагогічних кадрів. Роботі заступника директора допомагали керівники колективних форм методичної роботи. Проводилися засідання, де обговорювалися питання: організації та проведення контрольних зрізів знань, семінарів, підготовки до участі у педагогічній виставці, педагогічних читаннях.

В цілому рівень педагогічної майстерності вчителів помітно виріс. Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів.

В процесі роботи над методичною проблемою виникли шкільні методоб'єднання вчителів:

 

 • початкових класів;
 • природничо- математичне;
 • гуманітарного циклу;
 • класних керівників.

Педагогічний колектив в тісному зв'язку співпрацює з батьками та піклувальною радою школи. Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки. План курсової перепідготовки виконано в повному обсязі. Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновок, що, порівняно з минулим навчальним роком, зріс рівень фахової майстерності педагогів, педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку учнів, поставлену на початку навчального року. Нові форми методичної роботи дозволили більшості учителів усвідомити необхідність перебудувати свою роботу у режимі розвитку, в напрямку оволодіння новими прийомами, методами, засобами, технологіями, системи навчання, виховання і розвитку дітей. Головним завданням педагогічного колективу нашої школи є піднесення особистості, спрямоване на розкриття природних здібностей, розвиток інтелекту та формування духовності учнів.

Всі заходи, розроблені річним планом, спрямовані на забезпечені ефективності та результативності навчально - виховного процесу. З метою організації диференційованої та індивідуальної роботи з педагогічними кадрами, щороку проводиться діагностування. З метою досягнення кращих результатів у навчально-виховній роботі та зміцнення матеріальної бази, налагоджено тісну співпрацю педагогічного, учнівською і батьківського комітетів, піклувальної ради школи.

В 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив свою роботу направлятиме на:підвищення всього навчально-виховного процесу, насамперед уроку; забезпечення високого рівня засвоєння учнями основ наук на основі впровадження окремих форм і методів навчання і виховання, використання досягнень передового педагогічного досвіду і педагогічної науки; активізувати роль учнівського самоврядування; впровадження в практику інтерактивних форм і методів навчання; максимально враховувати індивідуальні особливості учнів; поєднуватиме зусилля школи, сім'ї та громадськості в процес навчання та виховання.

 

Робота щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Як директор школи, я очолюю педагогічну раду, атестаційну комісію школи, беру активну участь у роботі Ради школи, сприяю активізації батьківського комітету школи. Протягом 2016/2017 навчального року представники ради школи залучалися до роботи педагогічної ради школи, брали участь в атестації педагогічних працівників, представники батьківської громадськості є активними учасниками загальношкільних свят, виховних заходів.
 

Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

Відповідно до функціональних обов’язків ведення діловодства та відповідальність за збереження документів зі звернення громадян покладається на директора школи. Директор школи здійснює прийом громадян два рази на тиждень у середу та п’ятницю з 09.00 до 16.00, години прийому вказані на табличці дверей кабінету директора школи. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюю я особисто. Графік прийому громадян встановлюється на початок навчального року: доводиться до відома громадян (батьків учнів) на батьківських зборах в вересні місяці. Ведеться журнал реєстрації, пропозиції, заяв та скарг громадян.

Питання про роботу за зверненнями громадян за рік висвітлюється у звітуванні директора школи перед колективом та громадськістю. Терміни розгляду звернень громадян дотримуються згідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». Графік прийому доведено до відома громадян.

 

Робота у мікрорайоні

Школа – є центром виховної роботи у мікрорайоні, тому протягом звітного періоду зверталася увага на дотримання санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладу та утримання території школи у належному стані створення належних умов для відпочинку та занять спортом на шкільному спортивному майданчику, де перебуває після навчального процесу та під час вихідних днів значна кількість мешканців мікрорайону. Велика увага приділяється роботі з людьми похилого віку, з ветеранами Великої Вітчизняної війни, які запрошуються на загальношкільні свята.

 

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи

Протягом 2016/2017 н.р. батьки учнів школи організували передплату періодичних видань:

 

№ з/п

Найменування видання

1.

Освіта України

2.

Управління навчальним закладом

3.

Пізнайко

4.

Розкажи онуку

5.

Позакласний час

6.

Інформаційний збірник

7.

Надзвичайна ситуація

8.

Вісник Рокитянщини

 

Також за сприяння батьківського комітету школи було виконано технічне обслуговування та заправку картриджів принтерів.

У школі продовжується художнє оформлення шкільного приміщення із залученням батьків учнів школи; працює 6 комп’ютерів та 3 лазерні принтери які використовуються для роботи в школі, школа підключена до швидкісної мережі Інтернет та користується електронною поштою.

В повному обсязі заповнена база даних, оформлено шкільний сайт.

Але поряд з досягненнями в школі є цілий ряд нерозв’язаних задач:

 • потребує ремонту цоколь основної будівлі школи;
 • потребує ремонту спортивний майданчик;
 • потребує ремонту коридор школи;
 • шкільна їдальня .

Виходячи з вищезазначеного, педагогічний колектив школи планує продовжити роботу по удосконаленню форм і методів роботи на уроках, використовуючи сучасні інноваційні технології, вивчаючи індивідуальні здібності та особливості кожного учня, керуючись Законами України та регіональними програмами, продовжувати роботу по матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу у школі, інформатизації викладання навчальних предметів.

 

 

 

 

Директор НВК (підпис)А.В. Чалий


Вхід на сайт
Друзі сайту
Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Корисні посилання
Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz